NamnGustav Arvid Flodman
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Hedersvärja, Flodman-Möllenborg
  • Datering1846-1847
  • Övriga NyckelordVärja
  • Inventarienummer10638 (72:77:a)