NamnPieter Fonetyn
  • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Klädesborste
  • Tillverkat iAmsterdam, Holland
  • Datering1701
  • Övriga NyckelordClothes brush
  • InventarienummerXLII:I:B.c.b.03.