NamnV Fonson
  • Yrke/Titelguldsmed, medaljgravör
Relaterade föremål
7. Olympiaden, silvermedalj
7.Olymp.medaljband
etui t nr 16544-5