NamnFranz av Pommern
  • Yrke/Titelhertig
Relaterade föremål
Drabantspjut
  • Datering1607
  • Inventarienummer12497