NamnEdward Hald
  • Yrke/Titelformgivare
Relaterade föremål
Pokal m lock
  • Datering1923
  • Övriga NyckelordBägare
  • Inventarienummer1519
Askfat
  • Nyckelord/TitelAskfat
  • KortbeskrivningTaburett av ek , kulsvarvade och fyrkantiga ben , sido- fram- och bakslåar svartmålade med partier målade med guldfärg.
  • Datering1924-1933
  • Övriga NyckelordAllegoriskt
  • Inventarienummer1892