NamnJost Håcke
  • Yrke/Titelklensmed
Relaterade föremål
Spjut ME spetsdrängar
  • Datering1620-11-25
  • Övriga Nyckelordspjut
  • Inventarienummer9733 (2297)