NamnJ C Hamelmann
  • Yrke/Titelhattmakare
Relaterade föremål
Sorghatt
  • Datering1844
  • Inventarienummer11921