NamnHerman Hamnqvist
  • Yrke/Titelfotograf
Relaterade föremål
Fotografiporträtt
Fotografier
Fotografier
  • Tillverkat iSverige
  • DateringNovember 1908
  • InventarienummerLXV:I:D.f.01.
Fotografier
  • Tillverkat iÖsterrike
  • DateringOktober 1909
  • InventarienummerLXV:I:D.b.01.
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografi Ellen de Maré, f. von Hallwyl
Fotografi de Maré, Ellen, f. von Hallwyl