NamnHaufstängl
  • Yrke/Titeltryckare
Relaterade föremål
Porträtt
  • Datering1840
  • Övriga NyckelordMan
  • Inventarienummer3332