NamnKaspar Kohl
  • Yrke/Titelklingetsare
Relaterade föremål
Drabantbardisan m:1646
  • Tillverkat iArboga
  • Datering1646
  • Övriga Nyckelordbardisan
  • Inventarienummer5685 (3766:a)
Värja med sabelfäste
  • Tillverkat iGarpströms bruk, Sverige
  • Datering1646
  • Övriga NyckelordVärja
  • Inventarienummer13640 (4622)