NamnKaspar (Casper) Kohl
  • Yrke/Titelklingetsare
Relaterade föremål
drabantbardisan m:1646
  • Datering1646
  • Övriga Nyckelordbardisan
  • Inventarienummer5685 (3766:a)
Värja med sabelfäste, Sverige
  • Tillverkat iSverige, Garpströms bruk
  • Datering1646
  • Övriga NyckelordVärja
  • Inventarienummer13640 (4622)