NamnKnauer
 • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Oldenburgs H.o.F.ord.kedja
 • Datering1878 cirka
 • Övriga Nyckelordordenskedja
 • Inventarienummer1507 (51:457:c)
Old.H.o.F.O.kedja
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordordenskedja
 • Inventarienummer15814 (76:20:a)
Old.H.o.F.O.kr.stk.
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer15815 (76:20:b)
Oldenburgs Hus- och Förtjänstorden, storkors
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer15818 (76:20:e)
Oldenburgs Hus-o. Förtjänstorden storkors
 • Nyckelord/TitelOldenburgs Hus-o. Förtjän...
 • KortbeskrivningOrdenstecken för kommendör med stora korset med krona av hertig Peter Friedrich Ludwigs Hus- och förtjänstorden, Oldenburg.
Oldenburgska Hus-och Förtjänstorden kraschan kmstk
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1505 (51:457:b)