NamnHans Krusbart
  • Yrke/Titelbrukspatron
Relaterade föremål
Drabantbardisan m:1648
  • Datering1648
  • Övriga Nyckelordbardisan
  • Inventarienummer5687 (3708:a)
drabantbardisan m:1648-49
  • Datering1648-1649
  • Övriga Nyckelordbardisan
  • Inventarienummer5683 (3740)