NamnEliseus Libaerts
 • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Paradsköld
 • Tillverkat iAntwerpen, Holland
 • Datering1564
 • Övriga NyckelordSkoklosterskölden
  Fjättrade fångar
 • Inventarienummer7133
Visirjälm
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen, Belgien
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordVisirhjälm
  Mytologi
  Figurer
  Hjälm
 • Inventarienummer26072 (2605:a)
Halskrage
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordRustning
 • Inventarienummer26073 (2605:b)
Bröstharnesk
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordFigurer
  Rustning
 • Inventarienummer26074 (2605:c)
Bukpansar
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordBukpansar
 • Inventarienummer26075 (2605:d)
Tassett
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Höger
  Lårpansar
 • Inventarienummer26076 (2605:e)
Tassett
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Lårlapp
 • Inventarienummer26077 (2605:f)
Ryggharnesk
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordFigurer
  Rustning
  Herkules
 • Inventarienummer26078 (2605:g)
Axelpansar
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordAxelpansar
 • Inventarienummer26079 (2605:h)
Axelpansar
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordVasavapnet
  Lejon
 • Inventarienummer26080 (2605:i)
Armskena
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Armskena
 • Inventarienummer26081 (2605:j)
Armskena
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Armskena
 • Inventarienummer26082 (2605:k)
Rustningshandske
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordRustningshandske
 • Inventarienummer26083 (2605:l)
Handske
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Rustningshandske
 • Inventarienummer26084 (2605:m)
Lårskena
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Lårskena
 • Inventarienummer26085 (2605:n)
Lårskena
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Lårskena
 • Inventarienummer26086 (2605:o)
Benskena
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Benskena
 • Inventarienummer26087 (2605:p)
Benskena
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
  Benskena
 • Inventarienummer26088 (2605:q)
Sköld
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordErik XIV
  Paradrustning
  Rustning
 • Inventarienummer26089 (2605:r)
Sadel
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordLibaerts
 • Inventarienummer26090 (2930:a)
Häststjärna, Libaerts
 • Datering1563
 • Övriga NyckelordHäststjärna
 • Inventarienummer26091 (2902)
Nackskydd till 26091
 • Datering1563
 • Övriga NyckelordHäststjärna
 • Inventarienummer26092 (22:9)