NamnJ O Ljungqvist
  • Yrke/Titelsadelmakare
Relaterade föremål
Hornska vagnen sittdyna - Ljungqvist
  • Nyckelord/TitelHornska vagnen sittdyna -...
  • KortbeskrivningSittdyna till paradvagn, Hornska vagnen. Dynan tillverkad 1860 av sadelmakare J. O. Ljungqvist, hör till vagnskorgens framsäte (d v s baktill i korgen
Hornska vagnen sittdyna - Ljungqvist
  • Nyckelord/TitelHornska vagnen sittdyna -...
  • KortbeskrivningSittdyna till paradvagn, Hornska vagnen. Dynan tillverkad 1860 av sadelmakare J.O. Ljungqvist, hör till vagnskorgens baksäte ( d v s framtill i korgen
Hornska vagnen kuskbockstäcke - Ljungqvist
  • Nyckelord/TitelHornska vagnen kuskbockst...
  • KortbeskrivningKuskbockstäcke till statsvagn, Hornska vagnen, från 1760-talet, täcket tillverkat 1860 av sadelmakare Ljungqvist.