NamnH Malchair
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Revolver
  • Tillverkat iLiège, Belgien
  • Datering1880 cirka
  • Inventarienummer4787 (57:46)