NamnPierre Mariette
 • Yrke/Titelgravör
Relaterade föremål
Karta
 • Datering1658
 • Övriga NyckelordGeografi
 • Inventarienummer10750
Karta
 • Datering1664
 • Inventarienummer10838
Karta
 • Datering1678
 • Övriga NyckelordGeografi
 • Inventarienummer10751
Karta
 • Datering1678
 • Övriga NyckelordGeografi
 • Inventarienummer10752
Karta
 • Datering1678
 • Övriga NyckelordGeografi
 • Inventarienummer10753