NamnPhilip van der Baren
  • Yrke/Titelkonstnär
Relaterade föremål
Stilleben, fåglar
  • Datering1618 cirka
  • Övriga NyckelordDjurstilleben
    Djur
  • Inventarienummer1740