NamnJohannes Meigen
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Bödelssvärd
  • Tillverkat iTyskland
  • Datering1600 cirka
  • Övriga Nyckelordsvärd
  • Inventarienummer4373 (5787:34)
Skålrappir Johannes Meigen
  • Tillverkat iSolingen, Tyskland
  • Datering1610-1620 cirka
  • Övriga Nyckelordrappir
  • Inventarienummer5105 (4613)