NameÅke Meyerson
  • Function/TitleÖverintendent
Related objects
kliché till ÅM:s biografi
  • Keyword/Titlekliché till ÅM:s biografi
  • DescriptionKliché med namnchiffer Å M till särtryck av Livrustkammarens tidskrift volym XII:4, utgiven till överintendent Åke Meyersons 60-årsdag den 11 septembe