NamnB Movin-Hermes
  • Yrke/Titelfotograf
Relaterade föremål
fotoreproduktion prins Carl Gustaf
  • Datering1950
  • Övriga Nyckelordfotografi
  • Inventarienummer17674