NameAndreas Munsten
  • Function/Titleklingsmed
Related objects
kavalleriofficersvärja
  • Dating1600-1660-tal
  • Other keywordsvärja
  • Inventory number6473 (2128)