NameC F Björklund (Björcklund)
 • Function/Titleherr
Related objects
pipstock t bössa nr 16333
axelrem t bössa nr 16333
tändhattsnippel t nr 16333
nippelnyckel t nr 16333
krats t bössa nr 16333
krutmått t bössa nr 16333
förladdningsstans t nr 16333
slaglåsdubbelbössa
 • Made inBelgien, Liège
 • Dating1820-1850 cirka
 • Other keywordsslaglåsdubbelbössa
 • Inventory number11400 (26:90:a)
pipstockar till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordspipstock
 • Inventory number11401 (26:90:b)
axelrem t dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsbärrem
 • Inventory number11402 (26:90:c)
tändhattsnipplar till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsnippel
 • Inventory number11403 (26:90:d)
huggpipa till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordshuggpipa
 • Inventory number11404 (26:90:e)
mått till dubbelbössa no 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsmått
 • Inventory number11405 (26:90:f)
nippelnyckel till dubbelbössa nr 11400
 • Dating1830-1850 cirka
 • Other keywordsnyckel
 • Inventory number11406 (26:90:g)
flintlåsbössa ändrad till slaglås, Liège