NamnClaude I Niquet
  • Yrke/Titelbössmed, gravör
Relaterade föremål
Flintlåsmuskedunder
  • Tillverkat iLiège, Belgien
  • Datering1700-talets början
  • Övriga Nyckelordflintlåsmuskedunder
  • Inventarienummer3563 (5291)