NamnPer Gustaf Nisbeth
  • Yrke/Titelöverjägmästare
Relaterade föremål
Hertig Karls livbanér
  • Datering1776-1777
  • Övriga NyckelordFana
  • Inventarienummer21464 (45:432)
kyller gustavianska riddarspelen
  • Datering1800 cirka
  • Övriga Nyckelordkyller
  • Inventarienummer15270 (45:183)