NamnNordström
  • Yrke/Titelrustmästare
Relaterade föremål
Ståndare
  • Nyckelord/TitelStåndare
  • Kortbeskrivning4 ståndare av brunbetsad furu, tillverkad av rustmästare Nordström (1958-60).
  • Datering1958-1960
  • Inventarienummer6861