NamnBengt Bellander
  • Yrke/Titeljägmästare
Biografi
Relaterade föremål

grundare av SVHS 1923
Litt: L Stackell, 10 år, SVHS 1932-1933 s. 11