NameSchering Rosenhane
  • Function/Titlefriherre, riksråd
Related objects
Spirituale rosetum, thet är, en andelig Rosengård ... vthi ... H. Schering Rosenhanes, frijherres til Ikalaborg ... begraffning, vthi sijn socknekyrckia Hwszby ... fierde söndagen effter trettonde dagen, som war then sidsta januarij, åhr MDCLXIV. Framstel
  • Dating[1664]
Een christeligh uthfärdz predikan på then dagen, som ... H. Schering Rosenhanes frijherres til Ikalaborgh, herres till Torp ... saliga lekamen ... vthfördes ... til sochnekyrkian Hwseby i Södermanland ... ther at begrafwas ... hållen then 31. januarij, ao
  • Dating1666
Porträtt
  • Keyword/TitlePorträtt
  • DescriptionSchering Rosenhane, 1609-1663, friherre, riksråd. Kontursågad oljemålning på pannå.
  • Dating1700 cirka
  • Other keywordsPannå
    Man
  • Inventory number11609