NamnRoussel
  • Yrke/Titeljuvelerare
Relaterade föremål
teckning till armband
  • Datering1800-tal (?)
  • Övriga Nyckelordteckning
  • Inventarienummer32402