NamnF Weyersberg
  • Yrke/Titelklingsmed, revolvermakare
Relaterade föremål
Balja till sabel nr 5711
  • Datering1800-talets mitt
  • Övriga NyckelordSabelbalja
  • Inventarienummer5712 (45:15:b)
Sabel, m:1854
  • Datering1854 cirka
  • Övriga NyckelordSabel
  • Inventarienummer5711 (45:15:a)
Hedersdoktorsvärja