NamnBizet
  • Yrke/Titelsadelmakare
Relaterade föremål
Kröningssadel
  • Datering1751
  • Övriga Nyckelordsadel
  • Inventarienummer31313 (617:a)