NamnGustaf Brink
  • Yrke/Titelhovfotograf
Relaterade föremål
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Fotografier
Lundström, Margit
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1932
  • Övriga NyckelordFotografier, brudpar
  • InventarienummerS.LXIV:I:L.a.f.c.02.