NamnAlleint
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Slagexflintlåspistol
  • Datering1780 cirka
  • Övriga NyckelordTrofegrupp
  • Inventarienummer12780
Slagexflintlåspistol
  • Datering1780 cirka
  • Övriga NyckelordTrofegrupp
  • Inventarienummer12781