NamnFersenska rustkammaren
  • Yrke/Titelrustkammare
Relaterade föremål
Slagexflintlåsbössa Reichard
  • Tillverkat iSverige, Stockholm
  • Datering1780-tal
  • Övriga Nyckelordslagexflintlåsbössa
  • Inventarienummer3658 (5786:2)