NamnHarry Bonerud
  • Yrke/Titelrammakare
Relaterade föremål
Teckning statsvagn
  • Övriga NyckelordSjuglasvagn
    teckning
  • Inventarienummer18943