NameFörbundslägret på Gränsö 1946
  • DatingVerksamhetstid: 1946, Sverige, Gränsö
Related objects
Sv.Scoutförbundet skärpmärke
  • Dating1946
  • Other keywordsmedlemstecken
  • Inventory number813 (48:114:b)