NamnJ Cardon
 • Yrke/Titellitograf
Relaterade föremål
Porträtt
 • Datering1800-1845
 • Övriga NyckelordMan
 • Inventarienummer3339
litografi av Karl XIV Johan
 • Datering1830 cirka
 • Övriga Nyckelordporträtt
 • Inventarienummer33026 (53:40)
Porträtt
 • Datering1835-1841
 • Övriga NyckelordMan
 • Inventarienummer3334
Historiebild
 • Datering1835-1841
 • Övriga NyckelordBataljmålning
  Historiskt motiv
 • Inventarienummer3487
Historiebild
 • Datering1835-1841
 • Övriga NyckelordBataljmålning
  Historiskt motiv
 • Inventarienummer3488
Historiebild
 • Datering1835-1841
 • Övriga NyckelordBataljmålning
  Historiskt motiv
 • Inventarienummer3490
Historiebild
 • Datering1835-1841
 • Övriga NyckelordBataljmålning
  Historiskt motiv
 • Inventarienummer3491
Porträtt, man
 • Nyckelord/TitelPorträtt, man
 • Kortbeskrivning11533. En greve Piper, möjligen Karl Klas Piper, 1770-1850.
  Svart-vit litografi. Bröstbild, fas höger.
 • Datering1835-1846
 • Övriga NyckelordLitografi
  Man
 • Inventarienummer11533
Porträtt
 • Datering1838
 • Övriga NyckelordMan
 • Inventarienummer3349
Historiebild
 • Datering1838-1851
 • Övriga NyckelordBataljmålning
  Historiskt motiv
 • Inventarienummer3486
Porträtt
 • Datering1842-1846
 • Övriga NyckelordMan
 • Inventarienummer3333
Historiebild
 • Datering1842-1850
 • Övriga NyckelordBataljmålning
  Historiskt motiv
 • Inventarienummer3489