NameJacob Brach
 • Function/Titleklingsmed
Related objects
värja, rappir Jacob Brach - Johannes Wundes
 • Dating1600 cirka
 • Other keywordsvärja
 • Inventory number12353 (42:34)
Värja, Jacob Brach
 • Made inSolingen, Tyskland, England
 • Dating1600-talets början
 • Other keywordsVärja
 • Inventory number10584 (1845)
pagevärja - J Brach
 • Keyword/Titlepagevärja - J Brach
 • DescriptionPagevärja med klinga av Jacob Brach, Solingen och fäste av Charles Dartené, Haag, beställd gm Louis de Geer hos Dartené till Gustav II Adolfs pager vi
 • Dating1620
 • Other keywordsvärja
 • Inventory number5221 (1831)
Hirschfängare
 • Keyword/TitleHirschfängare
 • DescriptionHirschfängare med samhörande balja inv. nr 12446. Fäste: Frankrike ca 1700-talets mitt. Klinga: Solingen ca 1600-talets mitt.
 • Made inSolingen, Frankrike
 • Dating1650 cirka
 • Inventory number12445