NamnHenryk Bukowski
  • Yrke/TitelKonstkännare
  • DateringLevnadstid: 1863-1900
Biografi
Relaterade föremål

Bukowskis grundades 1870 av den landsflyktige polske adelsmannen Henryk Bukowski. Han introducerade katalogiserade kvalitetsauktioner i Sverige. (Källa: Bukowskis.se)

Henryk Bukowski, polsk adelsman och frihetskämpe, kom till Sverige 1863 som en helt utblottad flykting. Han hade kämpat i det s.k. Januariupproret för polsk självständighet och flytt under dramatiska omständigheter.I Stockholm skaffade han sig snabbt gott rykte och goda kontakter mycket tack vare sitt öppenhjärtiga sätt, goda uppfostran och apparition. Kung Karl XV fattade tycke för den redige polacken och erbjöd honom penninghjälp. Bukowski var stolt och avböjde "Jag vill inte ha pengar, jag vill ha ett arbete, Ers Majestät" lär han ha svarat Karl den XV vid ett legendariskt möte på Norrbro.

Genom Drottning Josefin fick Bukowski kontakt med guldsmeden och storsamlaren Christian Hammer. Ingen har i modern tid ägt så mycket konst och antikviteter som han. Henryk Bukowskis uppgift blev att katalogisera samlingen som uppges ha uppgått till 100 000 nummer. Han arbetade frenetiskt och fick ett mycket gott betyg av den annars så trubbige Hammer.
Det var med den Hammerska samlingen som Henryk Bukowski fördjupade sitt kunnande samtidigt som han fick syssla med sitt stora intresse, konst och antikviteter.1870 erhöll Bukowski överståthållarens tillstånd att som utlänning driva konst- och antikvitetshandel. Han fick också, genom Christian Hammer, hyresfritt en lokal vid Jakobstorg men så snart som 1882 flyttade Bukowskis till Arsenalsgatan, till samma lokaler som Bukowskis disponerar idag. Redan de första åren som konsthandlare började Bukowski hålla auktioner, dels på saker han själv förvärvat, dels på samlingar efter sterbhus eller levande personer. Den första auktionen ägde rum 1870 och innehöll böcker och planschverk. Föremålen beskrevs mycket noggrant i en katalog - vilket var något nytt.

Auktion nr 127 den 6-7 mars 1900 kom att bli Henryk Bukowskis sista. Han drabbades under auktionen av en hjärtinfarkt och dog fyra dagar senare.
Källa: http://www.herbertfelixinstitutet.se/sidor/startsida/invandraresompaverkatsverige/olikainvandraredatida/henrykbukowski.102.html
Svensk Numismatisk tidskrift 2/2007 sid. 42