NamnAlbert I av Belgien
  • Yrke/Titelkonung
Relaterade föremål
7. Olympiaden, silvermedalj