NamnDomenico Cravanzola
 • Yrke/Titelhovguldsmed
Relaterade föremål
Italienska Kronorden kraschan kmstk
 • Tillverkat iItalien, Rom
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer315 (67:6:b)
Italienska Kronorden kors storofficer
 • Tillverkat iItalien, Rom
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordordenstecken kommendörskors
 • Inventarienummer316 (67:6:a)
ordensetui
 • Tillverkat iItalien, Rom
 • Datering1900 cirka
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer318 (67:6:d)
Italienska Kronorden storofficerskors
 • Tillverkat iRom, Italien
 • Datering1903
 • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
 • Inventarienummer1571 (53:13:a)
Italienska Kronorden kraschan kmstk
 • Tillverkat iRom, Italien
 • Datering1903
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1573 (53:13:b)
Italienska Kronorden etui
 • Tillverkat iRom, Italien
 • Datering1903
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer1574 (53:13:c)
kedja Annunciataorden, kungariket Italien
 • Tillverkat iRom, Italien
 • Datering1945 före
 • Övriga Nyckelordordenskedja
 • Inventarienummer15794 (76:13:a)
etui Annunciataorden, kungariket Italien
 • Datering1945 före
 • Övriga Nyckelordordensetui
 • Inventarienummer15797 (76:13:d)
Kraschan
 • Tillverkat iRom, Italien
 • Datering1946 före
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan
 • Inventarienummer15796 (76:13:c)
It.Rep.Förtj.orden miniatyr
 • Datering1966
 • Övriga Nyckelordordensteckenminiatyr
 • Inventarienummer15807 (76:14:h)
It.Rep.Förtj.orden etui
St.mauritius och st.lazarus orden krasc
 • Övriga NyckelordOrdensetui
 • Inventarienummer3392
S:t Mauritius o. S:t Lazazarusorden kors
 • Tillverkat iItalien, Rom
 • Övriga Nyckelordordenstecken kors
 • Inventarienummer1497 (51:461:a)
S:t Mauritius o. S:t Lazazarusordens orden kraschan
 • Tillverkat iRom, Italien
 • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
 • Inventarienummer1499 (51:461:b)