NamnEdmond Culpepper
  • Yrke/Titelinstrumentmakare
Relaterade föremål
Mikroskåp
  • Tillverkat iLondon, England, England
  • Datering1700-talets andra fjärdedel
  • Övriga NyckelordDubbelmikroskop
  • Inventarienummer10669
Mikroskop, Culpeppertyp
  • Datering1700-talets mitt
  • Övriga NyckelordMikroskop
  • Inventarienummer18517 (15:280)