NamnJakob De la Gardie
  • Yrke/Titelgreve
Relaterade föremål
Porträtt, man
  • Datering1650-1700
  • Övriga NyckelordOljemålning
    Man
  • Inventarienummer1031
Christeligh lijkpredikan som... uthi Stockholms domkyrkia... MDCLII den 16. novemb. tå ... herr Jacob de la Guardie, grefve til Lecköö... begroffs, bleff hållen aff Erico Gab. Emporagrio... Tryckt i Stockholm, hoos Ignatius Meurer.
  • Datering[1652]