NamnEtienne Delaune
 • Yrke/Titelgravör
Relaterade föremål
Paradsköld
 • Tillverkat iAntwerpen, Holland
 • Datering1564
 • Övriga NyckelordSkoklosterskölden
  Fjättrade fångar
 • Inventarienummer7133
Visirjälm
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen, Belgien
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordVisirhjälm
  Mytologi
  Figurer
  Hjälm
 • Inventarienummer26072 (2605:a)
Halskrage
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordRustning
 • Inventarienummer26073 (2605:b)
Bröstharnesk
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordFigurer
  Rustning
 • Inventarienummer26074 (2605:c)
Bukpansar
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordBukpansar
 • Inventarienummer26075 (2605:d)
Sköld
 • Tillverkat iArboga, Antwerpen
 • Datering1562
 • Övriga NyckelordErik XIV
  Paradrustning
  Rustning
 • Inventarienummer26089 (2605:r)