NamnKaspar Dinckels
 • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Flintlåspistol
 • Datering1655 cirka
 • Övriga NyckelordRyttarstrid
 • Inventarienummer12858
Flintlåspistol
 • Datering1660 cirka
 • Övriga NyckelordRyttarstrid
 • Inventarienummer12859
flintlåswenderpistol - K.Deinckel
 • Tillverkat iNederländerna, Utrecht
 • Datering1660 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåswenderpistol
 • Inventarienummer11680 (19:17:a)
flintlåswenderpistol -K.Deinckel
 • Tillverkat iNederländerna, Utrecht
 • Datering1660 cirka
 • Övriga Nyckelordflintlåswenderpistol
 • Inventarienummer11681 (19:17:b)