NamnA D Ek
  • Yrke/Titelsvärdfejare
Relaterade föremål
Barnsabel
  • Datering1890-tal
  • Övriga NyckelordBarnsabel
    Sabel
  • Inventarienummer5531 (17:10:d)