NamnEngberg
  • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
sabel jägarofficer Sverige
  • Datering1820-1850 cirka
  • Övriga Nyckelordsabel
  • Inventarienummer12741 (5716:4)