NamnF Friedlein
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Mansporträtt
  • Tillverkat iFrankrike
  • Övriga NyckelordPorträttmåleri
    Portrait of a Man
    Målning
  • InventarienummerXXXII:B.53.