NamnGeorg Fehr
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
luftbössa
  • Nyckelord/Titelluftbössa
  • KortbeskrivningLuftbössa med luftreservoar runt pipan, möjligen tillverkad av Georg Fehr, Dresden 1650-1654. Har ingått i Kristinas rustkammare.
  • Datering1650-1654
  • Övriga Nyckelordluftbössa
  • Inventarienummer3709 (3856)