NamnFriderich Feuerbrun
  • Yrke/Titelpärlstickare
Biografi
Relaterade föremål

Excerpter finns i kapseln "hantverkare" från åren 1650-1671.
Sannolikt t Sverige 1650, begravd i Jakobs kyrka 1675-03-20, dotter Anna Maria, g. 1673 m hovskräddaren Johan Cournendt. En tid verksam vid Ludvig XIII:s hov.