Confessio fidei. thet är, then Avgsbvrgiske troos bekenelse vppå finska språket...vthtolkat och skrifwin aff Jacobo Pauli Raumanno och medh hans egen flijt och bekostnad af trycket vthgången i Stockholm hoos Henrich Keysar. Anno... MDCLI.
  • Keyword/TitleConfessio fidei. thet är, then Avgsbvrgiske troos bekenelse vppå finska språket...vthtolkat och skrifwin aff Jacobo Pauli Raumanno och medh hans egen flijt och bekostnad af trycket vthgången i Stockholm hoos Henrich Keysar. Anno... MDCLI.
  • NameFörfattare: : Jacob Paul Raumann
    Förläggare: : Jacob Paul Raumannus
    Tryckare: : Henrik Keyser
  • Dating1651
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt